Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 346/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2017-12-05

Sygn. akt IV U 346/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Werocy

Protokolant: Monika Kałużna

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017r. we W.

odwołania D. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

1)  z dnia 14.04.2017r. Znak: 470500/603/CW/223841/2017-ZAS

2)  z dnia 10.05.2017r. Znak: 470500/603/CW/230/2017-ZAS

3)  z dnia 22.05.2017r. Znak: 470500/603/CW/00232754/2017-ZAS

w sprawie D. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek chorobowy

I.  zmienia zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 14.04.2017r. i przyznaje ubezpieczonej D. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 07.04.2017r.;

II.  w pozostałym zakresie odwołanie od decyzji z dnia 14.04.2017r. oddala;

III.  zmienia zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 10.05.2017r. i przyznaje ubezpieczonej D. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r.;

IV.  zmienia zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 22.05.2017r. i przyznaje ubezpieczonej D. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r.;

V.  koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Ubezpieczona (wnioskodawczyni) D. K. wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 14.04.2017r. znak: 470500/603/CW/223841/2017-ZAS odmawiającej jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 07.04.2017r. wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 30.04.2017r. wskazując, że od dnia 03.01.2017r. do dnia 30.04.2017r. była niezdolna do pracy jak również, że mimo, iż miała podpisaną umowę zlecenia z firmą (...) sp. z o.o. to nie wykonywała w niej pracy zarobkowej w tym okresie tj. od 01.02.2017r. do 30.04.2017r. i nie otrzymywała z tego tytułu przychodów. (sprawa zarejestrowana została pod sygn. akt IV U 346/17)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu stanowiska organ rentowy podał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Wskazał, że z analizy akt wynika, że ubezpieczona do dnia 31.01.2017r. była zatrudniona w (...) sp. z o.o. we W. natomiast w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
w konsekwencji czego nie przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego. Jednocześnie zaznaczył, że bez znaczenia w tym zakresie pozostaje okoliczność, iż w okresie od stycznia 2017 roku do marca 2017 roku ubezpieczona nie świadczyła usług z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Ubezpieczona (wnioskodawczyni) D. K. wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 10.05.2017r. znak: 470500/603/CW/230/2017-ZAS odmawiającej jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r. wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie zasiłku chorobowego za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r. wskazując, że od dnia 03.01.2017r. do dnia 30.04.2017r. była niezdolna do pracy jak również, że mimo, iż miała podpisaną umowę zlecenia z firmą (...) sp. z o.o. to nie wykonywała w niej pracy zarobkowej i nie otrzymywała z tego tytułu przychodów. (sprawa zarejestrowana została pod sygn. akt IV U 369/17)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu stanowiska organ rentowy podał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Wskazał, że z analizy akt wynika, że ubezpieczona do dnia 31.01.2017r. była zatrudniona w (...) sp. z o.o. we W. i z tym dniem jej zatrudnienie w w/w spółce ustało w związku z czym tytuł ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonej ustał od dnia 01.02.2017r. Podkreślił, że na podstawie posiadanych dokumentów ustalił jednocześnie, że wnioskodawczyni w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytułu do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w konsekwencji czego nie przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r.

Ubezpieczona (wnioskodawczyni) D. K. wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 22.05.2017r. znak: 470500/603/CW/00232754/2017-ZAS odmawiającej jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r. wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie zasiłku chorobowego za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r. wskazując, że od dnia 03.01.2017r. do dnia 30.04.2017r. była niezdolna do pracy jak również, że mimo, iż miała podpisaną umowę zlecenia z firmą (...) sp. z o.o. to nie wykonywała w niej pracy zarobkowej i nie otrzymywała z tego tytułu przychodów. (sprawa zarejestrowana została pod sygn. akt IV U 370/17)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu stanowiska organ rentowy podał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Wskazał, że z analizy akt wynika, że ubezpieczona do dnia 31.01.2017r. była zatrudniona w (...) sp. z o.o. we W. i z tym dniem jej zatrudnienie w w/w spółce ustało w związku z czym tytuł ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonej ustał od dnia 01.02.2017r. Podkreślił, że na podstawie posiadanych dokumentów ustalił jednocześnie, że wnioskodawczyni w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytułu do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w konsekwencji czego nie przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 12.07.2017r. sprawa sygn. akt IV U 370/17 połączona została do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt IV U 369/17.

Następnie, tj. zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 28.11.2017r. sprawa sygn. akt IV U 369/17 połączona została do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt IV U 346/17.

Sąd ustalił stan faktyczny:

Ubezpieczona D. K. była zatrudniona w okresie do dnia 06.11.2016r. do dnia 31.01.2017r., na podstawie umowy o pracę, jako pracownik tymczasowy, w spółce – (...) sp. z o.o. w W.. Z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym w tym chorobowemu.

W okresie od dnia 03.01.2017r. do dnia 30.04.2017r. ubezpieczona była niezdolna do pracy.

W wyniku przeprowadzonych kolejnych badań lekarskich lekarz stwierdził niezdolność do pracy ubezpieczonej w kolejnych okresach, tj.:

-

od dnia 03.01.2017r. do dnia 08.01.2017r.,

-

od dnia 09.01.2017r. do dnia 31.01.2017r.,

-

od dnia 01.02.2017r. do dnia 07.02.2017r.,

-

od dnia 08.02.2017r. do dnia 13.02.2017r.,

-

od dnia 14.02.2017r. do dnia 27.02.2017r.,

-

od dnia 28.02.2017r. do dnia 02.04.2017r.,

-

od dnia 03.04.2017r. do dnia 07.04.2017r.,

-

od dnia 08.04.2017r. do dnia 11.04.2017r.,

-

od dnia 12.04.2017r. do dnia 26.04.2017r.,

-

od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r.

W okresie obowiązywania umowy o pracę, tj. od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. wnioskodawczyni miała zawartą umowę zlecenia ze spółką (...) sp. z o.o. w K., na podstawie której wykonywała usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi. Z tego tytułu wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu, rentowemu i emerytalnemu. Nie podlegała zaś dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

W okresie stycznia, lutego i marca 2017 roku ubezpieczona nie wykonywała na rzecz (...) sp. z o.o. w K. żadnych usług i nie miała za ten okres wypłaconego żadnego wynagrodzenia – nie osiągnęła żadnego przychodu.

Dowód: - zaświadczenia (...), w aktach ZUS

- zaświadczenie płatnika składek, w aktach ZUS

- zaświadczenie (...) sp. z o.o. w K. z dnia 14.04.2017r., w aktach ZUS

- zgłoszenie do ubezpieczeń (...), w aktach ZUS

- przesłuchanie ubezpieczonej, k. 16

Decyzją z dnia 14.04.2017r. znak: 470500/603/CW/223841/2017-ZAS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 07.04.2017r. wskazując w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że po ustaniu z dniem 31.01.2017r. zatrudnienia w (...) sp. z o.o. ubezpieczona w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową z tytułu wykonywania umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, w związku z czym nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres podany w decyzji.

Dowód: - decyzja ZUS z dnia 14.04.2017r., k. 5 oraz w aktach ZUS

Decyzją z dnia 10.05.2017r. znak: 470500/603/CW/230/2017-ZAS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r. wskazując w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że po ustaniu z dniem 31.01.2017r. zatrudnienia w (...) sp. z o.o. ubezpieczona w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową z tytułu wykonywania umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, w związku z czym nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres podany w decyzji.

Dowód: - decyzja ZUS z dnia 10.05.2017r., w aktach ZUS

Decyzją z dnia 22.05.2017r. znak: 470500/603/CW/00232754/2017-ZAS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r. wskazując w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że po ustaniu z dniem 31.01.2017r. zatrudnienia w (...) sp. z o.o. ubezpieczona w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. kontynuowała pracę zarobkową z tytułu wykonywania umowy zlecenia w firmie (...) sp. z o.o. stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, w związku z czym nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres podany w decyzji.

Dowód: - decyzja ZUS z dnia 22.05.2017r., w aktach ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej (wnioskodawczyni) zasługuje, w przeważającej części, na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U.
z 2014r., poz. 159 ze zm.) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Z brzmienia powołanego przepisu wynika, iż ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje (kontynuuje) pracę zarobkową lub podejmuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Na tle powołanego przepisu nie budzi zatem wątpliwości, że chodzi o faktyczne wykonywanie pracy czy też wykonywanie czynności w ramach podjętej działalności zarobkowej.

Z przeprowadzonych ustaleń faktycznych wynika, że ubezpieczona była zatrudniona
w okresie do dnia 06.11.2016r. do dnia 31.01.2017r., na podstawie umowy o pracę, w spółce – (...) sp. z o.o. w W. i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym
w tym chorobowemu jak również, że w okresie od dnia 03.01.2017r. do ustania zatrudnienia
w spółce (...) sp. z o.o. w W. i dalej, po ustaniu zatrudnienia, do dnia 30.04.2017r. była niezdolna do pracy.

Z dokonanych ustaleń faktycznych wynika dalej, że wprawdzie w okresie obowiązywania umowy o pracę, tj. od dnia 19.08.2013r. do dnia 27.03.2017r. wnioskodawczyni miała zawartą umowę zlecenia ze spółką (...) sp. z o.o. w K., i z tego tytułu podlegała jedynie ubezpieczeniu wypadkowemu, rentowemu i emerytalnemu, niemniej jednak w okresie stycznia, lutego i marca 2017 roku ubezpieczona nie wykonywała na rzecz (...) sp. z o.o.
w K., faktycznie, żadnych prac - usług i nie miała za ten okres wypłaconego żadnego wynagrodzenia – nie osiągnęła żadnego przychodu.

Powyższą okoliczność potwierdziła w toku przesłuchania nie tylko ubezpieczona ale
i wynika ona z treści zaświadczenia z dnia 14.04.2017r. wystawionego przez (...) sp. z o.o. w K..

Tym samym brak było podstaw od uznania, aby w okresie od dnia 01.02.2017r. do dnia 30.04.2017r. wnioskodawczyni kontynuowała działalność zarobkową w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Brak jest również podstaw do uznania, aby wnioskodawczyni podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby w rozumieniu powołanego przepisu.

Sam fakt zawarcia umowy na dany okres nie przesądza bowiem o faktycznym wykonywaniu w tym okresie czynności na jej podstawie, w tym zwłaszcza, gdy chodzi o umowę zlecenia, co wynika z właściwości tego stosunku zobowiązaniowego. W niniejszej zaś sprawie zarówno z zeznań ubezpieczonej jak i z treści w/w zaświadczenia wynika, że w okresie stycznia, lutego i marca 2017 roku wnioskodawczyni nie wykonywała na rzecz (...) sp. z o.o.
w K. żadnych usług i nie miała za ten okres wypłaconego żadnego wynagrodzenia.

Sąd dał w tym zakresie wiarę zeznaniom ubezpieczonej jako spójnym i logicznym, nie znajdując żadnych podstaw do podważenia ich prawdziwości i wiarygodności.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd oparł się na złożonych do akt sprawy dokumentach, tj. na dokumentacji akt rentowych jak również na zeznaniach wnioskodawczyni, którym Sąd w całości dał wiarę jako spójnym, logicznym i konsekwentnym oraz na zaświadczeniu z dnia 14.04.2017r. wystawionym przez (...) sp. z o.o. w K., bowiem prawdziwości w/w dokumentów żadna ze stron postępowania skutecznie nie podważyła.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 14.04.2017r. i przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 07.04.2017r., zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 10.05.2017r. i przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 08.04.2017r. do dnia 26.04.2017r. oraz zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 22.05.2017r. i przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 27.04.2017r. do dnia 30.04.2017r. (punkt I, III i IV wyroku)

Jednocześnie wobec faktu, iż zakresem rozstrzygnięcia organu rentowego w treści decyzji z dnia 14.04.2017r. było jedynie prawo ubezpieczonej do zasiłku chorobowego za okres od dnia

01.02.2017r. do dnia 07.04.2017r. zaś ubezpieczona domagała się zmiany w/w decyzji poprzez

przyznanie jej zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 30.04.2017r. a zatem na okres dłuższy niż wynikający z treści zaskarżonej decyzji Sąd oddalił odwołanie od w/w decyzji w zakresie w jakim ubezpieczona domagała się jej zmiany poza zakres jej rozstrzygnięcia, tj. za okres od dnia 08.04.2017r. do 30.04.2017r. (punkt II wyroku)

Należy bowiem podkreślić, że zakres kognicji sądu i przedmiot rozpoznania sądowego wyznacza treść decyzji organu rentowego, zaś w sprawie, w której wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego, przedmiot sporu nie może wykraczać poza treść wydanej decyzji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2009 r., III UK 44/09, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2009r., II UK 234/08).

Rozstrzygnięcie o kosztach sądowych zawarte w punkcie V wyroku Sąd oparł na treści art. 108 k.p.c. i art. 102 k.p.c. oraz art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Motowidło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Werocy
Data wytworzenia informacji: