Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4302

I C 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 476/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 27-06-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko G. W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej G. W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. kwotę 396,44 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i c
Czytaj więcej»

I C 484/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 484/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 08-10-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Aleksandra Sobieska Protokolant:Beata Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 24-09-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; III nak
Czytaj więcej»

I C 494/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-03-06

Data publikacji: 2013-03-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 494/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia Marzena Sznajderska Protokolant: Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Bank S.A. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej (...) Bank S.A. na rzecz powódki K. S. kwotę 11.949,22 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych
Czytaj więcej»

I C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Sygnatura akt I C 515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 16-06-2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Jolanta Malik Protokolant:Maja Zając po rozpoznaniu w dniu 16-06-2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ( art. 840 kpc ) I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 2417 zł tytułem zwrot
Czytaj więcej»

I C 525/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 525/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Masłowska Protokolant: Marta Krawiec-Klimczak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) – (...) Oddziału Wojewódzkiego przeciwko P. (...) Sp. jawnej z siedzibą we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej P. (...) Sp. jawnej z siedz
Czytaj więcej»

I C 547/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2014-09-09

trafność 100%

Sygnatura akt I Cupr 547/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 21-08-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 21-08-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) przeciwko K. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. D. na rzecz strony powodowej (...) kwotę 236,68 zł (dwieście trzydzieści sześć złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami li
Czytaj więcej»

I C 541/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-03

Data publikacji: 2013-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 541/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. (1) przeciwko M. B. o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powódki R. D. (1) kwotę 12698zł 22gr (dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze); II.
Czytaj więcej»

I C 555/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 555/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 03-04-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 20-03-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa E. B. przeciwko Ł. D. o zachowek I zasądza od pozwanego Ł. D. na rzecz powódki E. B. kwotę 25.741,59 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 59/100) z usta
Czytaj więcej»

I C 588/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 588/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa T. C. przeciwko G. W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej G. W. na rzecz powoda T. C. kwotę 5735zł (pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 2 czerwca 201
Czytaj więcej»

I C 621/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt I Cupr 621/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 10-07-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 10-07-2014 r. w we W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. (...) z siedzibą w W. przeciwko J. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. G. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. (...) z siedzibą w W. kwotę 1.496,79 z
Czytaj więcej»