Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4627

I C 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I Cupr 353/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia Paweł Kwiatkowski Protokolant: Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko S. H. o zapłatę I. oddala powództwo. I C upr 353/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 15 kwietnia 2013 r. strona powodowa (...) sp. z o.o. domagała się zasądzeni
Czytaj więcej»

I C 397/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-05

Data publikacji: 2013-07-19

trafność 100%

Sygnatura akt IC 397/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 05-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Skibińska Protokolant:Anna Marczak po rozpoznaniu w dniu 22.05.2013r. we W. sprawy z powództwa R. L. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. - o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. L. kwotę 6000 zł ( sześć tysięcy złotych ) z ustawow
Czytaj więcej»

I C 401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-18

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 401/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2013r. we W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. we W. przeciwko A. F. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr 401/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Sp. z o.o. we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. F. kwoty 290zł z
Czytaj więcej»

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 415/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 13-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 13-06-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda M. S. kwotę 5.763,98 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złot
Czytaj więcej»

I C 449/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 449/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27-05-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Aleksandra Sobieska Protokolant:Beata Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 27-05-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. B. (1) kwotę 289 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) wraz z
Czytaj więcej»

I C 452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Cupr 452/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 17-10-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 17-10-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. W. przeciwko K. A. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. A. na rzecz strony powodowej G. W. kwotę 1.538,69 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych 69/100) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 447/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 447/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 29-09-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Aleksandra Sobieska Protokolant:Beata Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 15-09-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. K. (1) , M. von M. przeciwko G. W. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu I ustala, że B. K. (1) oraz M. von M. wstąpili w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego we W.
Czytaj więcej»

I C 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 476/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 27-06-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko G. W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej G. W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. kwotę 396,44 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i c
Czytaj więcej»

I C 472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 472/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 29-05-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 29-05-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) (...) S.A. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. na rzecz strony powodowej (...) (...) S.A. kwotę 2.164,80 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Cupr 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia Paweł Kwiatkowski Protokolant: Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej (...) (...) kwotę 1.305,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięć złotych 0/100) z ustawowym
Czytaj więcej»