Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3858

I C 865/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 865/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30-07-2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 30-07-2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko K. F. o zapłatę I. oddala powództwo. I C 865/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 20 kwietnia 2015 r. strona powodowa Gmina W. domagała się zasądzenia na swoj
Czytaj więcej»

I C 871/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-06

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 871/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej im. (...) . P. we W. przeciwko G. W. o ustalenie I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 180zł tytułem kosztów procesu. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 886/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Sygnatura akt I C 886/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 06-03-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda T. B. kwotę 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych
Czytaj więcej»

I C 904/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność Gminy Wrocław za niezgodne z prawem działania funkcjonariusza
Sygnatura akt I C 904/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22-02-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Mękal Protokolant:Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 8.02.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko G. W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.389,39 zł (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć g
Czytaj więcej»

I C 917/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: odszkodowanie należne spłdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego
Sygnatura akt I C 917/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 21-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Mękal Protokolant:Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 14.06.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko G. W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 4.046,29 zł (cztery tysiące czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dzi
Czytaj więcej»

I C 935/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-02

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 935/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 02-01-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 19-12-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa D. L. przeciwko G. W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej G. W. na rzecz powoda D. L. kwotę 935,28 zł (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 28/100) z ustawowymi odsetkami liczony
Czytaj więcej»

I C 953/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-11-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 953/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 20-06-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 20-06-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) W. na rzecz powoda A. S. (1) kwotę 23.857,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złot
Czytaj więcej»

I C 957/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-06

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C upr 957/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko E. A. o zapłatę I. zasądza od pozwanej E. A. na rzecz strony powodowej (...) S.A. we W. kwotę 251zł 51gr (dwieście pięćdziesiąty jeden złotych pięćdziesiąt jeden grosz
Czytaj więcej»

I C 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I Cupr 1025/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 02-10-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 02-10-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w  W. przeciwko W. G. (1) o zapłatę I. oddala powództwo. I C upr 1025/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 7 stycznia 2014 r. strona powodowa (...) SA do
Czytaj więcej»

I C 1029/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-28

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1029/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 28-11-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 28-11-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. T. przeciwko (...) 1 (...) pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ( art. 840 kpc ) I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 180 zł tytułem z
Czytaj więcej»