Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4278

VIII Ns 365/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 365/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 kwietnia 2016 r . Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Przytulska - Sikoń Protokolant: Natalia Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku na rozprawie sprawy z wniosku H. K. z udziałem T. F. o zezwolenie na dokonanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną postanawia: I zezwolić wnioskodawczyni H. K. na dokonanie czynności polegającej na wyko
Czytaj więcej»

VIII Ns 350/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-05-13

Data publikacji: 2019-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

POSTANOWIENIE Dnia 13 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Kurdziel Protokolant Aleksandra Klepacz po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku B. K. przy udziale T. K. i A. N. (1) o podział majątku wspólnego B. K. i M. K. (1) i dział spadku po M. K. (1) postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego B. K. i M. K. (1) wchodziły następujące składniki: 1 prawo własn
Czytaj więcej»

VIII Ns 374/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII Ns 374/14 POSTANOWIENIE CZĘŚCIOWE Dnia 16 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Paweł Wiśniewski Protokolant: Anna Hrydziuszko po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Banku S.A. przy udziale E. G. , J. K. , D. M. oraz J. S. o stwierdzenie nabycia spadku po S. S. oraz wniosków E. G. , J. K. , D. M. oraz J. S. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych
Czytaj więcej»

VIII Ns 445/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-01

Data publikacji: 2014-11-26

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 445/13 POSTANOWIENIE Dnia 1 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Wiśniewski Protokolant: Anna Hrydziuszko po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku R. M. z udziałem J. M. o podział majątku wspólnego I ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy R. M. oraz uczestniczki postępowania J. M. wchodziły: - - spółdzielcze własnościowe prawo do loka
Czytaj więcej»

VIII Ns 510/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Sygnatura akt VIII Ns 510/16 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kurdziel Protokolant Aleksandra Klepacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2018 r. we W. sprawy z wniosku J. P. przy udziale T. K. , F. S. , B. L. (1) , W. G. (1) i E. G. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po S. M. postanawia: stwierdzić, że spadek po S. M. zmarłej dnia 15 grudnia 2015 r. we W. , o
Czytaj więcej»

VIII Ns 568/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: W podziale majątku wspoólnego mogą zostać uwazględnione środki zgromadzone na rachunkach bankowycvh, którymi jeden z małżonków rozporządził w trakcie trwania wspólności ustawowej bez zgody drugiego małżonka i przeznaczył je na cele niezwiązane z bieżącym utrzymaniem rodziny bądź własnymi usprawiedliwionymi potrzebami związanymi z (...)
Sygn. akt VIII Ns 568/11 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Wiśniewski Protokolant: Anna Hrydziuszko po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku E. M. z udziałem Z. C. o podział majątku wspólnego I ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni E. M. i uczestnika postępowania Z. C. wchodziły: - samochód osobowy S. (...) ( nr rej. (
Czytaj więcej»

VIII Ns 683/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VIII Ns 683/15 POSTANOWIENIE 21 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agata Cieśla Protokolant Aleksandra Klepacz po rozpoznaniu na rozprawie 21 kwietnia 2017 we W. sprawy z wniosku K. B. przy udziale M. B. (1) i P. B. o stwierdzenie nabycia spadku po H. P. I stwierdza, że spadek po H. P. , zmarłej 24 grudnia 2012 we W. , ostatnio stale zamieszkałej we W. przy ul. (...) , na podstawie test
Czytaj więcej»

VIII Ns 713/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2013-09-04

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 713/12 POSTANOWIENIE Dnia 12 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Paweł Wiśniewski Protokolant: Paulina Okrutnik po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku R. N. z udziałem J. W. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po Z. W. I stwierdza, że spadek po Z. W. , zmarłej w dniu 27 marca 2012r. w M. , ostatnio stale zamieszkałej we W. przy ul. (...) , na podstawie ustawy nab
Czytaj więcej»

VIII Ns 773/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2014-06-28

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 773/11 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Martyniec Protokolant: Małgorzata Pluskota po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku Z. L. z udziałem J. B. , M. D. (1) , B. K. , M. K. , S. L. , J. M. , B. L. o dział spadku postanawia: I. ustalić, że w skład spadku po J. L. wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego położonego
Czytaj więcej»

VIII Ns 785/12

postanowienie

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-23

Data publikacji: 2013-10-31

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 785/12 POSTANOWIENIE Dnia: 23 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie: PrzewodniczącySSR P. W. ProtokolantAnna H. po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku Prezydenta W. przy udziale P. G. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: oddalić wniosek. . Uzasadnienie Prezydent W. , działający jako starosta powiatu, wniósł o orzeczenie przepadku pojazdu marki F. o numerze rejestracyjnym (...)
Czytaj więcej»