Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4422

X P 352/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-01-29

Data publikacji: 2020-04-10

trafność 100%

Sygn. akt XP 352/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Chlipała-Kozioł Protokolant: Katarzyna Kunik po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa: J. K. przeciwko: (...) we W. o nagrodę jubileuszową I. zasądza na rzecz powoda J. K. od strony pozwanej (...) we W. kwotę 9.600 zł (słownie: dziewięć ty
Czytaj więcej»

X P 353/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Sygn. akt X P 353/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Masłowska Ławnicy: Teresa Gużniczak – Tworzydło, Krystyna Karlińska Protokolant: Iwona Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko K. M. prowadzącemu działalność jako (...) K. M. o ustalenie stosu
Czytaj więcej»

X P 356/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-19

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Sygn. akt X P 356/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Masłowska Protokolant: Iwona Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie z powództwa E. R. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą we S. o odprawę i o odszkodowanie za opóźnienie w wydaniu świadectwa pracy I zasądza od strony poz
Czytaj więcej»

X P 356/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Sygnatura akt X P 356/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Chlipała-Kozioł Ławnicy Anna Pawłowska, Zofia Kotowicz Protokolant Aleksandra Barańska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa I. W. przeciwko K. R. D. S. sp. z o.o. we W. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy
Czytaj więcej»

X P 358/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Sygn. akt X P 358/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marcin Szajner Protokolant: Dominika Gorząd po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. we Wrocławiu przy udziale - sprawy z powództwa: J. K. przeciwko: (...) w O. o udzielenie ( ustalenie) urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za urlop I. ustala, że powodowi J. K. przysługuje u
Czytaj więcej»

X P 359/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Sygn. akt X P 359/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Garncarz Ławnicy: Urszula Kulesza, Anna Wójcik Protokolant: Dorota Wabnitz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2017 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa T. P. przeciwko (...) sp. z o.o. we W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rze
Czytaj więcej»

X P 362/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Sygn. akt XP 362/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Garncarz Protokolant: Dorota Wabnitz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2018 r. we W. sprawy z powództwa B. R. przeciwko (...) spółka z o.o. z siedzibą w Chlebni o wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, odprawę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących
Czytaj więcej»

X P 364/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Sygn. akt X P 364/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Marcin Szajner Ławnicy Lucyna Ziewiec, Stanisława Kosiorowska-Ausbiter Protokolant: Katarzyna Kunik po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r.we Wrocławiu sprawy z powództwa: D. M. przeciwko: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym rozwiąza
Czytaj więcej»

X P 367/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. X P 367/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Garncarz Ławnicy: B. W. , A. S. Protokolant: Magdalena Stankiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2016 r. we W. przy udziale ---------- sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) spółka z o.o. z siedzibą we W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powod
Czytaj więcej»

X P 367/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-07-10

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

Sygn. akt X P 367/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Garncarz Ławnicy: U. K. , A. W. Protokolant: Dominika Gorząd po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. we W. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy I oddala powództwo; II zasądza od pow
Czytaj więcej»