Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4657

I C 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-05-22

trafność 100%

Sygnatura akt I Cupr 97/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 19-03-2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 19-03-2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. C. przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. G. na rzecz powoda G. C. kwotę 678,00 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 0/100) z odsetkami w wysokości czt
Czytaj więcej»

I C 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 69/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 11-09-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 11-09-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. Oddział w Polsce na rzecz powódki A. R. kwotę 2.770,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemd
Czytaj więcej»

I C 99/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: podwyzszenie opłaty za uzowanie wieczyste
Sygnatura akt I C 99/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Mękal Protokolant: Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 11.06.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) , W. M. (1) , E. D. (1) , H. K. (1) , D. G. (1) , R. G. (1) , W. M. (2) przeciwko G. W. o ustalenie I ustala, że wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowan
Czytaj więcej»

I C 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 68/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 14-05-2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 30-04-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Wojewódzkiego Biura (...) Sp. z o.o. przeciwko G. W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej G. W. na rzecz strony powodowej Wojewódzkiego Biura (...) Sp. z o.o. kwotę 1.608,79 zł (je
Czytaj więcej»

I C 120/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: naprawienie szkody na osobie w związku z wypadkiem komunikacyjnym
Sygnatura akt I C 120/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 28-03-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Mękal Protokolant:Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 15.03.2013 r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa E. K. (1) przeciwko (...) . V. (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dni
Czytaj więcej»

I C 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Cupr 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia Paweł Kwiatkowski Protokolant: Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej (...) (...) kwotę 1.305,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięć złotych 0/100) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 118/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-09

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C upr 118/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Izabela Baca Protokolant:Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko J. C. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr 118/13 UZASADNIENIE Strona powodowa G. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. C. kwoty 122zł 40gr
Czytaj więcej»

I C 123/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 123/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 17-10-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski Protokolant:Katarzyna Mulak po rozpoznaniu w dniu 17-10-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda K. S. kwotę 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych 0/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 145/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
Sygnatura akt I C 145/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 23-05-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Mękal Protokolant:Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 9.05.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko Z. D. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 372,41 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-10

Data publikacji: 2013-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skuteczne odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość
Sygnatura akt I Cupr 133/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 10-05-2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Mękal Protokolant:Paulina Zwolak po rozpoznaniu w dniu 10-05-2013 r. we (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko E. A. o zapłatę oddala powództwo. Sygnatura akt I C upr 133/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 25 stycznia 2012 r. strona po
Czytaj więcej»