Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X P 173/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2016-09-28

III AUa 386/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przedawnienie, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczony pracownik, przedawnienie, płatnik składki, całość składki, przedawnienie składki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pracownicze ubezpieczenie społeczne, wysokość składki, składka należna, składka na pracownicze ubezpieczenie, kwota składki, indywidualne konto, wymiar składki, obowiązek składkowy, zaskarżona decyzja, system ubezpieczeń społeczny, organ ubezpieczeń społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń, konsekwencja uprawomocnienia, termin przedawnienia
Zobacz»

III AUa 1607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

składka, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, różnica, przedawnienie, ustawa o systemie ubezpieczeń, lut, system ubezpieczeń społeczny, fundusz pracy, zapłata składki, okres przedawnienia, wnioskodawczyni, decyzja, wynik sprawy i treść, termin przedawnienia, wymiar składki, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, organ rentowy, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, przepis ustawy o systemie
Zobacz»

VIII U 224/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nienależnie opłacona składka, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • numer deklaracji, zakres numerów, nienależnie opłacona składka, nadpłata, stanowiąca należność główna, koncertant, podstawa wymiaru składek, wymiar składki na ubezpieczenia, złożenie korekty, składka na ubezpieczenia zdrowotne, płatnik składki, system ubezpieczeń społeczny, usta, pobór, najwcześniejszy termin płatności, dobrowolne ubezpieczenie, składka na fundusz pracy, konto, ustawa o systemie ubezpieczeń, wnioskodawczyni
Zobacz»

III AUa 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 1 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nienależnie opłacona składka, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • nienależnie opłacona składka, część miesięcy, płatnik, ustawa systemowa, najniższa podstawa wymiaru składki, pomniejszenie podstawy wymiaru składek, zasiłek, obniżenie podstawy, wymiar składki na ubezpieczenia, korekta deklaracji, nadpłata, ubezpieczenie emerytalne, składka na ubezpieczenie społeczne, nadwyżka, niezdolność do prac, proporcjonalne zmniejszenie podstawy, zadeklarowana kwota, zmniejszenie podstawy wymiaru składki, przypadek niezdolności, rubryka
Zobacz»

VII U 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

płatnik składki, należna składka, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, płatnik składki, należna składka, odsetka za zwłokę, organ rentowy, opłacanie składki, ustawa systemowa, przedawnienie, dzień następnego miesiąca, zaskarżona decyzja, kodeks postępowania administracyjny, miesiąc kalendarzowy, termin, zobowiązanie składkowe, opłacenie składki na ubezpieczenie, przedawnienie składki, określenie wysokości należności, numer deklaracji
Zobacz»

VIII U 2924/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, należna składka, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz pracy, przedawnienie, należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, wpłata składki, należność, konto, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka za okresy, najwcześniejszy termin płatności, stan zaległości, organ rentowy, płatnik, dowód wpłaty, miesiąc kalendarzowy, deklaracja, fundusz emerytalny, wysokość zadłużenia, należne odsetki
Zobacz»

IV U 436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, roczna podstawa wymiaru składek, składka na ubezpieczenie emerytalne, prawidłowa wysokość, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie społeczne, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, przekroczenie kwoty rocznej podstawy, płatnik składek o przekroczeniu, niedopłata, środek pracodawcy, system ubezpieczeń społeczny, nadpłatę składki, błędna informacja, opinia biegłego księgowego, wymiar składki na ubezpieczenia, ustawa o systemie ubezpieczeń, wynagrodzenie, należna składka na ubezpieczenia, czerwiec i lipiec
Zobacz»

III AUa 829/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nienależnie opłacona składka, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • roczna podstawa wymiaru składek, nienależnie opłacona składka, przekroczenie rocznej podstawy, składka na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, deklaracja rozliczeniowa, płatnik składki, nadpłacona składka, nadpłata składek na ubezpieczenie, oświadczenie o zaprzestaniu potrącania, data powstania nadpłaty, wymiar składki na ubezpieczenia, ustawa o systemie ubezpieczeń, imienny raport, potrącanie składki, rentowy wnioskodawca, bieżąca składka, sprawdzenie wysokości, pośrednictwo płatnika składek, naliczenie odsetek za zwłokę
Zobacz»

III AUa 2112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

płatnik składki, należna składka, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, stowarzyszenie, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenie społeczne, system ubezpieczeń społeczny, numer deklaracji, należna składka, zakres numerów, przedawnienie, zaległości składkowe, termin składki, wysokość zaległości, zaległość podatkowa, dłużnik organu rentowego, obywatel i przedsiębiorca, umowa zlecenia, wina powstań, fundusz pracy i funduszu, decyzja, ustawa o systemie ubezpieczeń
Zobacz»

VIII U 1702/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nienależnie opłacona składka, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • nienależnie opłacona składka, nadpłacona składka na ubezpieczenie, zwrot nadpłaconej składki, składka na ubezpieczenie społeczne, likwidacja płatnika, następca, część składki, nienależna składka, brak płatnika, płatnik składki, ubezpieczenie społeczne wraz, czas składki, prawo do złożenia wniosku, fakt likwidacji, spółka, korekta dokumentów rozliczeniowych, prawo do żądania zwrotu, praca nakładcza, zakład ubezpieczeń społeczny, kwota ograniczenia
Zobacz»

IV Pa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 1 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

płatnik składki, przedawnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, ustawa o systemie ubezpieczeń, składki na ubezpieczenia społeczne, umowa zlecenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, system ubezpieczeń społeczny, pracownik, bezpodstawne wzbogacenie, przedawnienie, naruszenie zasad słuszności, dyżur lekarski, przedawnienie roszczeń, apelacja szpitala, termin przedawnienia, prawo publiczne, pozwany, dyżur medyczny, relacja pracodawcy, pełnienie dyżuru, uwzględnienie wynagrodzenia
Zobacz»

III AUa 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zwrot składki, nienależnie opłacona składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • wnioskodawczyni, ustawa o systemie ubezpieczeń, część miesięcy, zwrot składki, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, proporcjonalne zmniejszenie podstawy, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejszenie podstawy wymiaru składki, warunek do przyznania zasiłku, system ubezpieczeń społeczny, najniższa podstawa wymiaru składki, usta, nienależnie opłacona składka, prowadząca pozarolnicza działalność, przypadek niezdolności, imienny raport miesięczny, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, równe traktowanie, pozarolnicza działalność gospodarcza, osoba prowadząca pozarolnicza
Zobacz»

III AUa 587/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

płatnik składki, należna składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, imienny raport miesięczny, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, zleceniobiorca, system ubezpieczeń społeczny, ustawa systemowa, odsetka za zwłokę, konto płatnika, organ rentowy, należna składka, numer deklaracji, zaległość, zakres numerów, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenie społeczne, podstawa wymiaru składek, protokół kontroli, fundusz pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń
Zobacz»

VI U 1508/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • podstawa wymiaru składek, spółka, płatnik składki, raport, wskazanie wysokości, transkrypcja, wymiar składki na ubezpieczenia, podanie kwot, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata, plik, pismo naczelnika urzędu skarbowego, organ rentowy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawie list, kwota składki, decyzja, zaległe wynagrodzenie, właściwy urząd skarbowy, świadczenie usługi
Zobacz»

VI U 2144/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • dokument rozliczeniowy, nadpłata, koncertant, stwierdzenie nieprawidłowości, płatnik składki, imienny raport miesięczny, wymiar składki na ubezpieczenia, zadeklarowana kwota, konto, wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwota ograniczenia, składka na ubezpieczenie społeczne, stosunek ubezpieczenia, podwyższona podstawa wymiaru składek, roczna podstawa wymiaru składek, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, prowadząca działalność gospodarcza, system ubezpieczeń społeczny, ustawa o systemie ubezpieczeń, rok kalendarzowy
Zobacz»

III AUa 601/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 października 2012

Data publikacji: 28 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • urząd miasta, ustawa o systemie ubezpieczeń, system ubezpieczeń społeczny, płatnik składki, relacja pracodawcy, organ rentowy, korekta dokumentacji rozliczeniowej, różnica składek na ubezpieczenie, pracownik wnioskodawcy, podstawa wymiaru składek, składka ciąży, korekta dokumentów rozliczeniowych, należność składkowa, składka na ubezpieczenie emerytalne, część składki, imienny raport miesięczny, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, kwota graniczna, niedopłata składek, dopłata różnicy
Zobacz»

VIII U 1901/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

płatnik składki, należna składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • inspektorat, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, płatnik składki, numer deklaracji, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, zakres numerów, składka na fundusz pracy, koncertant, spółka, stanowiąca należność główna, fundusz pracy i funduszu, należna składka, określenie wysokości należności, obsługa konta, zwłoka, system ubezpieczeń społeczny, dzień następnego miesiąca, konto płatnika
Zobacz»

VIII U 865/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przedawnienie, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, podstawa wymiaru składek, skarżona decyzja, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, wymiar składki na ubezpieczenia, organ rentowy, system ubezpieczeń społeczny, ubezpieczenie zdrowotne, składka za miesiąc, centrum, ustawa o systemie ubezpieczeń, przedawnienie należności, składka na ubezpieczenie emerytalne, płatnik składki, umowa zlecenia, przedawnienie składki, raport imienny, ustawa z dniem, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, konto płatnika
Zobacz»

III AUa 1603/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

nienależnie opłacona składka, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ustawa o systemie ubezpieczeń, część miesięcy, nadpłacona składka, system ubezpieczeń społeczny, nienależnie opłacona składka, najniższa podstawa wymiaru składki, składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłek, płatnik, deklaracja rozliczeniowa, usta, nadwyżka, proporcjonalne zmniejszenie podstawy, przypadek niezdolności, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, nadpłata, osoba prowadząca pozarolnicza, zadeklarowana podstawa, wykładnia, imienny raport miesięczny
Zobacz»

VIII U 2229/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przedawnienie, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • podstawa wymiaru składek, przedawnienie, przedawnienie obowiązku, umowa zlecenia, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne i fundusz, usta, wydanie decyzji, wygaśnięcie obowiązku, płatnik składki, praca na podstawie umowy, obowiązek zapłaty składki, system ubezpieczeń społeczny, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, żądanie płatnika, kwestia dochodzenia, wykonujące prace
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Pietrzak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Chlipała-Kozioł
Data wytworzenia informacji: