Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 1059/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2017-03-08

I ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, płatność, pozwany, zobowiązanie wekslowe, zawarcie umowy pożyczki, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, płatność, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wystawienie weksla, wręczenie weksla, omawiany weksel, podstawa wystawienia, wypełnienie weksli, oznaczenie terminu płatności, zawarcie umowy pożyczki, weksel płatny za okazaniem, syn, nieruchomość, treść stosunku podstawowego, istnienie stosunku podstawowego, weksel własny
Zobacz»

I Ca 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, roszczenie wekslowe, ustawa prawa, wystawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, zduńskie wola, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, ustawa prawa, wystawca, roszczenie wynikające z weksla, weksel przez wierzyciela, roszczenie z weksla własnego, wystawca weksla, data płatności, pozwany
Zobacz»

I ACa 926/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, wystawca, umowa pożyczki, weksel własny, stosunek podstawowy, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, wystawca, umowa pożyczki, remitent, weksel własny, stosunek podstawowy, pozwany, treść weksla, nakaz zapłaty, weksel gwarancyjny, dłużnik wekslowy, tożsamość świadka, pełnomocnictwo udzielone przez powódkę, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe osoby, zobowiązanie abstrakcyjne, powstanie zobowiązania wekslowego, wypełnienie weksli
Zobacz»

I Ca 5/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

umowa pożyczki, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, roszczenie wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca, weksel zupełny, zduńskie wola, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, pozwany, wykup weksli, rata, wypowiedzenie, wystawca weksla, treść weksla, porozumienie, dłużnik wekslowy
Zobacz»

I C 410/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 14 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, posiadacz weksla, wystawca weksla własny, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, deklaracja wekslowa, spółka jawna, weksel in blanco, pożyczkodawca, remitent, odsetka ustawowa za opóźnienie, treść weksla, dłużnik wekslowy, posiadacz weksla, całkowita kwota, weksel do zapłaty, wystawca weksla własny, stosunek podstawowy, miejsce płatności, wypełnienie weksla na sumę, wierzytelność, kwota do spłaty
Zobacz»

I C 134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczka, weksel in blanco, posiadacz weksla, wystawca, dzień płatności, pozwany, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, suma wekslowa, pożyczka, weksel in blanco, posiadacz weksla, wystawca, dzień płatności, pozwany, wystawienie weksla, zastrzeżenie oprocentowania, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, pożyczona kwota, konto, stopa odsetek, odsetki ustawowe, weksel własny, kserokopię przelewu, oprocentowanie sumy
Zobacz»

II Ca 1169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, in blanco, płatność, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wystawienie weksla, odpowiedzialność wekslowa, umowa pożyczki, weksel płatny za okazaniem, in blanco, wypełniony weksel, płatność, termin płatności, dłużnik, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla własny, weksel gwarancyjny, deklaracja wekslowa, treść weksla, przedmiotowy weksel, remitent, podstawa wystawienia, charakter weksla
Zobacz»

V ACa 199/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, roszczenie wekslowe, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, dzień płatności weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, wystawca, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, poręczenie wekslowe, dzień płatności weksla, prokura, weksel do zapłaty, podpis
Zobacz»

I C 207/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 20 września 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, wystawca, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, suma wekslowa, wystawca, oprocentowanie, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, oznaczony termin płatności, odsetka, zobowiązanie wekslowe, weksel płatny, okazanie, umowa pożyczki, wypełnienie weksli, pożyczkobiorca, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe, remitent, wystawienie weksla
Zobacz»

I C 2151/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, wystawca, posiadacz weksla, zobowiązanie wekslowe, przesłuchanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, indos, nabywca, wystawca, wypełnienie weksli, zawarte porozumienie, posiadacz weksla, rażące niedbalstwo, pierwszy wierzyciel, zła wiara, zobowiązanie wekslowe, dłużnik, wykup weksli, pożyczka kwot, przesłuchanie, pozwany, postępowanie nakazowe, uzupełniony weksel
Zobacz»

I C 479/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie wekslowe, stosunek podstawowy, uzupełnienie weksla, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca, indos, przedmiotowy weksel, roszczenie wekslowe, umowa zabezpieczenia, suma wekslowa, poręczyciel, stosunek podstawowy, punkt i wyrok, zabezpieczenie kredytów, strona powodowa, poręczenie wekslowe, uzupełnienie weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, porozumienie, płatność weksla
Zobacz»

I C 1309/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, weksel własny, pozwany, posiadacz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca, umowa pożyczki gotówkowej, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, wystawienie weksla, wystawca weksla, weksel własny, dwukrotność odsetek, uznanie powództwa, akceptant, odsetka umowna za opóźnienie, odsetka ustawowa za opóźnienie, strona powodowa, pozwany, zapłata weksla, posiadacz, oprocentowanie sumy, chwilą wystawienia
Zobacz»

I C 1697/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2019

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, wystawca, weksel własny, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, porozumienie wekslowe, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa pożyczki, wystawca, weksel własny, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, przedmiotowy weksel, remitent, brak spłaty należności, umowa pożyczki gotówkowej, uznanie długu, deklaracja wekslowa, abstrakcyjność weksla, dłużnik wekslowy, punkt i wyrok
Zobacz»

V Ca 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2012

Data publikacji: 24 marca 2014

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, dzień płatności, ustawa prawa, posiadacz weksla, wystawca, roszczenie wekslowe, wygaśnięcie zobowiązania wekslowego, przedawnienie roszczenia z weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, prawo z weksla, weksel in blanco, dzień płatności, ustawa prawa, formalna legitymacja, nieprzerwany szereg indosów, dokument weksla, posiadacz weksla, wystawca, posiadanie weksli, legitymacja do dochodzenia, roszczenie wekslowe, deklaracja wekslowa i umowa, wygaśnięcie zobowiązania wekslowego, uprawnienie z weksla, dokumenty przejścia, zawarta umowa agencyjna, przedawnienie roszczenia z weksla, wystawca weksla
Zobacz»

I ACa 126/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, stosunek podstawowy, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla, dłużnik wekslowy, weksel własny, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, zawarte porozumienie, poręczenie, przedmiotowy weksel, uzupełnienie weksla, nieważność weksla, deklaracja wekslowa, odpowiedzialność poręczycieli, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, awalista, remitent, akceptant
Zobacz»

I C 497/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, wystawca, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, wystawca, prawidłowość wypełnienia weksla, wypowiedzenie umowy pożyczki, dwukrotność odsetek, weksel niezupełny, odsetka ustawowa za opóźnienie, wadliwość stosunku, nakaz zapłaty, komentarz do prawa wekslowego, wierzyciel, abstrakcyjność weksla, badanie stosunku, postępowanie nakazowe, wierzytelność, zawarte porozumienie
Zobacz»

I C 255/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, wystawca, zobowiązanie wekslowe, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe, umowa pożyczki, płatność, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, suma wekslowa, wystawca, oprocentowanie, wystawca weksla, oznaczony termin płatności, odsetka, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, weksel płatny, okazanie, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe, remitent, umowa pożyczki, płatność, weksel własny, wekslu zastrzeżenia
Zobacz»

I C 1035/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, płatność, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, powodowy bank, poręczyciel, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, pozwana spółka, stosunek kauzalny, miejsce płatności, wymagalna należność, weksel trasowany, przewalutowanie kredytu, płatność, nakaz zapłaty, remitent, zmiana waluty, aneks
Zobacz»

I C 675/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, przedawnienie roszczenia, weksel własny, roszczenie wekslowe, płatność weksla, dzień płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, dokument wekslowy, deklaracja wekslowa, akceptant, przedawnienie roszczenia, zbywca, weksel własny, data płatności, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, płatność weksla, dzień płatności, poręczyciel wekslowy, remitent, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, rejonowy gdańsk, wystawienie weksla
Zobacz»

II Ca 1388/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, roszczenie wekslowe, uzupełnienie weksla, wystawca weksla własny, nakaz zapłaty, dowód z przesłuchania strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, projekt porozumienia, pozwany, roszczenie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, wykup weksli, uzupełnienie weksla, wystawca weksla własny, treść rozporządzenia ministra sprawiedliwości, instancja w stawce, stosunek prawy, współpraca gospodarcza, nakaz zapłaty, zarzut wekslowy, dowód z przesłuchania strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Poborska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Przytulska-Sikoń
Data wytworzenia informacji: